UPPLÄGG OCH PRAKTISK INFORMATION


Här nedan har du svar på upplägget för utbildningen och all annan pratiskt information du behöver!Vem passar utbildningen? 

Det här är utbildningen för dig som vill förstå dig själv och din omgivning på ett bättre sätt. Du kan välja att enbart gå del 1 "skapa och lev ditt liv fullt ut" som består av två års utbildning som bygger på just det här; att skapa och bibehålla sunda och fina relationer, till dig själv och till de människor du möter i ditt liv. Två år som på riktigt kan förändra ditt liv. Där målet är att du blir autentiskt och får stå trygg och förankrad i ditt jag samtidigt som dina relationer blir mer äkta och kärleksfulla.


Vill du bli "Diplomerad Relationsterapeut", ansöker du efter dessa två år om att få gå del 2, som under ett år fokuserar på att ge dig alla verktyg du behöver för att kunna möta människor professionellt och stötta dem i relationen till sig själv och till sina medmänniskor. Du kommer under detta år även få ta emot träningsklienter. Allt för att betrygga dig i din roll som Relationsterapeut.


När du blivit godkänd och mottagit ditt diplom kommer du ha möjlighet att ingå i Åsas team av terapeuter för fortsatt stöttning på olika sätt. Bland annat genom årliga inspirationskvällar samt att du blir synlig och blir rekommenderad på olika sätt för klienter som söker en duktig terapeut.


Vad är fokus de olika åren på utbildningen?

Del 1: Skapa och lev ditt liv fullt ut

Första året fokuserar vi helt och fullt på relationen till dig själv. Ett år som syftar till att du skall få en ökad förståelse för dig själv och dina beteendemönster. Lära känna den du ursprungligen var och bli nyfiken på vem du vill vara framåt. När du står i ditt autentiska jag och kan ägna dig åt det som kännas sant och äkta för dig. Ett omvälvande och spännande år på alla sätt och vis. Att få möta dig själv fullt ut och genom det bli förälskad i hela ditt väsen.


Andra året lägger vi fokuset på våra relationer till andra människor. Något vi kan göra först när vi står stabila i relationen till oss själva så att vi kan vara trygga i att den inte på något sätt står i vägen för att blicka in i relationerna vi har runt omkring oss. Vi kommer kika på kärlek, vänskap, ursprungsfamilj, familj, kollegor och relationen till våra andra medmänniskor. Ett år som kommer ge dig många olika intressanta dimensioner och som lägger grunden till att skapa och bibehålla stabila och fina relationer till andra människor.


Del 2: Diplomerad Relationsterapeut

När du har gått dessa två år kan du ansöka om att få gå det tredje året som fokuserar på att arbeta professionellt med människor som behöver stöd i relationer på olika sätt. Relationen till sig själv eller relationen till andra människor. Du kommer få nycklar som gör dig trygg i, att efter ditt tredje år, kunna arbeta med att ta emot klienter - både enskilda och par - och hjälpa dem att få må riktigt gott framåt. Under detta år får du även ta emot träningsklienter. 


Hur gör man om man vill gå utbildningen?
Om du är intresserad av att gå utbildningen ansöker du om en plats för att gå de två första åren. Du får då svara på frågor om dig själv, din bakgrund och dina förväntningar. Därefter får du en tid för ett samtal med Åsa på ca 30 minuter som sker i antingen i hennes samtalsstudio i Göteborg eller digitalt om du bor en bit ifrån. En vecka efter din intervju får du ett skriftligt besked om du erhållit en av de unika platserna som erbjuds.


Sista ansökningsdag är den 19 november. Platserna är begränsade och ansökningarna behandlas i turordning utifrån dag de skickas in. Så är du säker på att du vill gå utbildningen, tveka då inte på att skicka in din ansökan omgående för att inte riskera att platserna redan har fyllts upp. Senast den 22 december, efter din intervju, få du besked om du erhållit en plats. Utbildningen startar sedan den 2 februari. 


Hur ansöker man om en plats?


Du klickar här för att skicka ett mail där du berättar att du är intresserad av att ansöka om en plats. Du får då inom 24 timmar ett mail tillbaka med den information du behöver samt de frågor som du skall besvara i din ansökan för att den skall vara giltig. När du besvarat dem skickar du in din ansökan enligt informationen som står i mailet som du fått. 


Hur ser upplägget ut?
Vi träffas en gång i månaden på Studio NYVALL som ligger på Första Långgatan 8 i centrala Göteborg. Alltid fredagar 15.00-19.00 samt lördagar 09.30-17.00. Detta för att du som går utbildningen skall få viktigt återhämtning på din lediga söndag och för att det skall fungera även för dig som reser en bit.


Mellan våra utbildningstillfällen, träffas du i en mindre studiegrupp, för att diskutera och dela tankar från de läxor och reflektionsövningar du får.


Datum för del 1 - skapa och lev ditt liv fullt ut
År 1: Fokus på relationen till dig själv


Vårtermin:
2 februari & 3 februari
1 mars & 2 mars
5 april & 6 april
3 maj & 4 maj
7 juni & 8 juni


Hösttermin: 
23 augusti & 24 augusti
20 september & 21 september
18 oktober & 19 oktober
8 november & 9 november
6 december & 7 december


År 2: Fokus på relationer till andra människor


Vårtermin: 
7 februari & 8 februari
7 mars & 8 mars
4 april & 5 april
9 maj & 10 maj
13 juni & 14 juni


Hösttermin: 
29 augusti & 30 augusti
19 september & 20 september
17 oktober & 18 oktober
7 november & 8 november
5 december & 6 december


Datum för del 2 - Diplomerad Relationsterapeut
År 3: Arbeta proffesionellt med att ta emot enskilda klienter och par


Datum för år tre, delges deltagarna som kommer gå detta år, i god tid innan uppstart i februari 2026.


Närvaro
Om du planerar att även gå det tredje året behöver du ha minst 80% närvaro under dina första två år. Om du är borta vid något tillfälle är det viktigt att du med hjälp av dina studiekamrater tar reda på vad du missat. Så att du får med dig all kunskap som är viktig om du skall arbeta som Relationsterapeut. Om du redan från början vet med dig att du bara skall gå de två första åren finns inte dessa krav på närvaro.


Vad är viktigt att tänka på?
För att du skall få ut bästa tänkbara av denna utbildning är det viktigt att du är motiverad att arbeta med dig själv och är villig att vara transparant och ärlig mot dig själv. Du behöver också vara villig att dela med dig av dina tankar och känslor med dina kamrater som du går utbildningen med. Samt varar dedikerad och skapa utrymme för din process och utveckling. Tid för reflektion och eftertanke samt tid för dina studieuppgifter. För att skapa trygghet kommer vi i början av utbildningen prata om vikten av att det som sker hos andra stannar i rummet, medans du givetvis är fri att dela allt du önskar kirng din egen upplevelse och utveckling. 


Investering
25.000 kronor (ink moms) per termin


Frågor?
Om du har några frågor, skicka då ett mail med dem till asa@nyvall.se och skriv ”frågor utbildning” i ämnesraden.Ansök här!