Terapi & Coaching
Det finns olika sätt att jobba med sig själv och sin potential framåt. Är du osäker på vad du önskar, är min rekommendation att starta med samtalsvägledning. Då träffas vi för att ta reda på var du befinner dig just nu och vad du behöver framåt.

Samtalsvägledning

Vi möts och samtalar om var du befinner dig just nu. Vad har du för tankar? Vad ser du för möjligheter? Finns rädslor med i bilden som hindrar dig att ta de steg du vill ta? Det är en stund där du kan få "bara vara" utan prestation eller givna svar. Coaching

Du vet ungefär vad du vill, men har svårt att få fram en plan och följa den. I coachingen jobbar vi med att ta reda på vad du vill, på riktigt. Vi undersöker vilka hinder som ligger i vägen och hur du kan hantera dem för att lyckas. Vi jobbar med din målsättning, så att den blir tydlig och genomförbar och lägger sedan en plan för att nå ditt mål. I coachingen träffas vi vid minst 5 tillfällen, helst en gång i veckan för bästa resultat.Samtalsterapi

Du har kanske gått igenom eller går just nu igenom något i livet som du behöver stöd med att reda ut. För att förstå och finna vägar framåt. Det kan vara upplevelser som ligger långt bak i tiden som påverkar ditt liv eller sådant som är ganska närliggande. Eller så kanske du upplevare tt du har fastnat i livet och inte riktigt finner ut vem du är och hur du vill leva. Kanske är glädjen svår att fånga. Kanske upplever du stress eller är drabbad av utmattningssyndrom Kanske finner du det svårt att få ihop ditt liv. Eller så är det bara det där lilla skaver inuti som du vill förstå och bli av med. Känslan av att du har det bra, men inte mår så bra. I samtalsterapin träffas vi regelbundet, helst en gång i veckan. Detta för att vi går i processer som behöver en regelbundenhet för att du skall få de resultat du längtar efter. Parterapi

Du har en relation till någon där ni båda önskar utveckla den för att må gott tillsammans. Det kan vara att man känner att något skaver och att det finns saker som behöver redas ut med stöd av  mig. Det kan också vara så att du är i början av en relation och vill prata om sådant som är viktigt för att relationen skall få blomstra och må bra framöver. Eller så känner ni behov, oavsett var ni befinner er, att få en samtalspart för att gå framåt tillsammans i livet eller finna en annan lösning som ni båda kan må bra av. Vi träffas vidminst 5 tillfällen, helst en gång i veckan för bästa resultat. Coaching i ditt ledarskap

Har du en ledande befattning på ditt företag och känner att du har utmaningar som du behöver stöd i att hantera för att nå de mål du önskar, kan jag hjälpa dig med det. Vi gör en nulägesanalys och utifrån det lägger vi en plan som vi varje vecka följer upp. Vi träffas vid minst 5 tillfällen, en gång i veckan, för bästa resultat. Coaching för medarbetare

Har du någon i ditt team, på ditt företag, som behöver stöd exempelvis för att nå den målsättning ni är överens om eller finns det andra saker som skaver för att individen skall må bra på jobbet är ni varmt välkomna att  kontakta mig för ett inledande samtal där vi tar reda på om coaching kan vara till hjälp. Konflikthantering

I alla former av relationer uppstår det konflikter då och då. De allra flesta reder man ut på egen hand. Men har ni kommit i ett läge på jobbet, där ni känner att ni behöver stöd i hur ni kan er fram och lösa konflikter som ligger till hinder för trivsel och framgång är ni varmt välkomna att kontakta mig för att ta reda på hur vi kan jobba tillsammans för att lösa detta.